معرفی جشنواره

سخن رئیس جشنواره

همه ساله جشنواره های علمی و پژوهشی مختلفی در سراسر جهان برگزار می شود ،هرکدام از این فعالیت ها، مبتنی براهداف ،شیوه ها و رویکردهای خاصی هستند . یکی از جذاب ترین و هیجان انگیز ترین آنها ، جشنواره های دانش آموزی می باشد . ما با هدف توسعه ی فعالیت های گروهی ،شرایطی را فراهم می آوریم که شرکت کنندگان،ضمن تمرین طراحی و شبیه سازی هوشمندانه و به کار گیری خلاقیت هایشان،  به تعامل مفید و سازنده با سایر اعضا پرداخته و حین انجام این فعالیت ها استعدادهای عملی و توانمندی های ذهنی آنها شکوفا گردد. شرکت فعالانه در این جشنواره و جشنواره های مشابه می تواند بسترساز انتخاب آگاهانه و هدفمند رشته ی تحصیلی و فعالیت های حرفه ای دانش آموزان باشد . حضورشما درجشنواره های علمی و عملی به ویژه در سطح کشوری ، فرصت بسیار مغتنمی است که در رقابتی سالم و سازنده ، مهارت های خود را سنجیده و به مقایسه ی استعدادها و توانمندی های خود با دیگران بپردازید و با رفع کاستی ها و تقویت نقاط قوت کار خود ،زمینه های موفقیتتان رادر رقابت های بین المللی تضمین نمایید . ما تلاش کرده ایم با رعایت استاندارهای جهانی در آیین نامه ها و بهره گیری از کادر برنامه ریزی متخصص و مجرب فضای علمی ، تخصصی و اجرایی جشنواره را به سطح رقابت های جهانی نزدیک نماییم . با امید به اینکه شرکت شما در این مسابقه ، زمینه ساز حضورفعال و اثر بخشتان درعرصه های بین المللی باشد .

 

از صمیم قلب برایتان آرزوی موفقیت دارم

دکتر علی عبدالعالی

تیم طراحی ایران2وب